SKADE OG FORSIKRING

Vi leverer forsikrings- og skadebehandling

Bo-service skal tilby tjenester i forbindelse med skader, uavhengig om dette dekkes av forsikring eller ikke. Dette kan være skader som:

  • Vannskader
  • Innbrudd
  • Hærverk
  • Andre skader
Oppdragsavtale og fakturering

Oppdrag i forbindelse med skade og forsikring utføres som regningsarbeider. Regningsarbeider faktureres etter medgåtte kostnader. Bo-service fakturer medgåtte kostnader hver månedsom a-konto. All dokumentasjon i forbindelse med oppdraget oversendes ved sluttfaktura.

Kontaktperson for forsikrings og skadebehandling:

Vidar B Hansen – 91 51 80 08